Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, które zmienią również przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Prezes UKE pomoże Państwu rozwiązać konflikt łatwiej i szybciej niż na drodze postępowania sądowego. Sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni.

Prezes UKE przedstawi Państwa racje i argumenty przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu i pomoże w zawarciu ugody.

Postępowanie jest dobrowolne. Stawiamy na rozwiązania polubowne!

Wniosek o interwencję Prezesa UKE oraz wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego składamy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Więcej informacji na stronie UKE