Projekty UE

Dotacje EU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Unowocześnienie sieci teleinformatycznej ALFA-SYSTEM w Knurowie w celu wdrożenia
innowacyjnej cyfrowej telewizji kablowej trzeciej generacji

Alfa-System
ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera spółka jawna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl