Cyfrowy monitoring zasobów

monitoring

Monitoring spełnia rolę prewencyjną, odstraszając i zniechęcając osoby postronne od działań szkodliwych. Natomiast w przypadku zaistnienia sytuacji kradzieży bądź włamania dysponujemy materiałem, który może stanowić bardzo istotną pomoc w wykryciu i ustaleniu sprawcy.

Co możemy monitorować:

 • osiedla,
 • domy,
 • parkingi,
 • place zabaw,
 • przedszkola,
 • szkoły,
 • sklepy,
 • lokale gastronomiczne,
 • magazyny,
 • itp.

Dodatkowo świadczymy usługi montażu i konfiguracji systemów alarmowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem nasi pracownicy posiadają licencje pracownika zabezpieczenia technicznego w stopniu II i są zarejestrowani na liście pracowników uprawnionych do wykonywania zawodu prowadzonej przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Jest to istotne, gdyż instalacje wykonywane przez ALFA-SYSTEM spełniają odpowiednie standardy jakościowe oraz pozwalają wykorzystać zgromadzone materiały w kontakcie z ubezpieczycielami i organami dochodzeniowymi.

Dlaczego monitoring z ALFA-SYSTEM?

Naszym atutem jest własna infrastruktura sieciowa na terenie Knurowa, z którą docieramy praktycznie w każde miejsce w Knurowie. Zastosowanie cyfrowej transmisji sygnału w stosunku do transmisji analogowej daje nieporównywalnie lepszy obraz (przykłady na stronie). Archiwizacja materiałów odbywa się na nośnikach cyfrowych co zapobiega degradacji jakości zgromadzonego materiału z archiwizacji.

Wpięcie do sieci ALFA-SYSTEM pozwala na podgląd obrazu z kamer w dowolnym miejscu na świecie poprzez sieć Internet. Dostęp do usługi posiadają wyłącznie uprawnione osoby np. lokatorzy. Natomiast do zapisów archiwalnych dostęp posiada wyłącznie osoba upoważniona do przetwarzania materiałów wideo.

10 korzyści z wdrożenia cyfrowego systemu monitoringu IP

 1. Wysoka rozdzielczość - kamera IP o rozdzielczości 5 mln pikseli daje dziesięciokrotnie bardziej szczegółowy obraz niż analogowa.
 2. Łatwość instalacji - dzięki standardowi Power-over-Ethernet (PoE) kamera może być podłączona do sieci tylko jednym kablem przesyłającym sygnał i dostarczającym energię elektryczną.
 3. Brak degradacji sygnału - gwarancja utrzymania jakości cyfrowego obrazu podczas jego przesyłania na duże odległości
 4. Wbudowana inteligencja - kamery IP mogą analizować obraz tylko we wskazanych przez administratora obszarach i uruchamiać alarm, gdy nastąpi naruszenie ustalonych zasad bezpieczeństwa.
 5. Pełna integracja - jeden kabel służy do dostarczania prądu, obrazu, dźwięku, poleceń obrotu kamery i innych sygnałów sterujących, np. automatycznie otwieranymi drzwiami.
 6. Bezpieczeństwo - kamery IP umożliwiają szyfrowanie obrazu wideo i wielopoziomową kontrolę uprawnień dostępu.
 7. Czytelny ruchomy obraz - cyfrowe kamery nie stosują przeplotu przy rejestracji obrazu, co umożliwia zrobienie bardzo czytelnej stopklatki.
 8. Łatwa skalowalność - środowisko cyfrowego monitoringu łatwo rozbudować, stosując urządzenia różnych dostawców, zgodne z ogólnie przyjętymi standardami.
 9. Niższe TCO - całkowity koszt użytkowania jest znacznie niższy w przypadku stosowania kamer IP niż w przypadku rozwiązań analogowych; główne oszczędności są związane z okablowaniem i zarządzaniem.
 10. Nowe możliwości - systemy monitoringu IP są rozwiązaniami uniwersalnymi; tworzone przez poszczególnych dostawców oprogramowanie umożliwia rozbudowywanie ich funkcjonalności, bez wymiany sprzętu.