Twitter  Youtube  Google+  Facebook

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Unowocześnienie sieci teleinformatycznej ALFA-SYSTEM w Knurowie w celu wdrożenia innowacyjnej cyfrowej telewizji kablowej trzeciej generacji


Alfa-System ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera spółka jawna